அத்தியாவசிய பொது சேவைகளை தொடர்ச்சியாக வழங்குதல், வழிநடத்தல், ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் பின்தொடர் நடவடிக்கைகளுக்கான ஜனாதிபதி செயலணியின் வழிநடத்தல் மத்திய நிலையம் அலரிமாளிகையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஊடாக ஜனாதிபதி செயலணியின் வழிநடத்தல் மத்திய நிலையத்தினை மக்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொலைப்பேசி இல :- 0114354854, 0114733600

நேரடி தொலைபேசி இல :- 0113456200, 0113456201, 0113456202, 0113456203, 0113456204

தொலைநகல் இல :- 0112333066, 0114354882

மின்னஞ்சல் - ptf@pmoffice.gov.lk

கருத்துரையிடுக

 
Top