ஐந்து  மாகாணங்களுக்கான புதிய ஆளுநர்கள், ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் இன்று (04) பிற்பகல் பதவிப்பிரமாணம் செய்தனர்.
அவர்களது பெயர் விவரங்கள் பின்வருமாறு
1. மேல் மாகாணம்            – அசாத் சாலி
2. மத்திய மாகாணம்         – சத்தேந்திர மைத்ரி குணரத்ன
3. வடமத்திய மாகாணம்  – சரத் ஏக்கநாயக்க
4. வடமேல் மாகாணம்      – பேசல ஜயரத்ன பண்டார
5. கிழக்கு மாகாணம்          – எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லா
ஜனாதிபதியின் செயலாளர் உதய ஆர். செனவிரத்னவும் இந்நிகழ்வில் பங்குபற்றினார்

கருத்துரையிடுக

 
Top