கல்முனை ஸ்ரீ தரவை  சித்திவிநாயகர்     ஆலயத்தில்   சிவ ஸ்ரீ ஸ்ரீராமச் சந்திர குருக்கள் தலைமையில் கேதார கெளரி விரத இறுதிநாள் வழிபாடும்  காப்புக்கட்டும் நிகழ்வும்   நடை பெறுவதைக் காணலாம் கருத்துரையிடுக

 
Top