ஐந்து வருடத்திற்கு விவாசாயத்துறை மீதான வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 

அத்துடன் விவாசாயத்துறை மீதான வருமான 28% வீதத்தில் இருந்து 14% வீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக ​தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

கருத்துரையிடுக

 
Top