அதற்கமைய இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு (Rupavahini) சட்டத்தரணி சரத் கோன்கஹகே, சுயாதீன தொலைக்காட்சி சேவை (ITN) மற்றும் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்திற்கு (SLBC) பேராசிரியர் சோமரத்ன திஸாநாயக்க மற்றும் லேக் ஹவுஸ் (Lake House) நிறுவனத்திற்கு வசந்த ப்ரிய ராமநாயக்க ஆகியோர் பதில் தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கருத்துரையிடுக

 
Top