உலக புதியகல்வியின் போக்கு என்ற தலைப்பிலான பயிற்சிப்பட்டறையொன்றில் பங்குபற்றுவதற்காக இலங்கையிலிருந்து 32 கல்வித்துறைசார் அதிகாரிகள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (28) தாய்லாந்து சென்று
ஒருவார பயிற்சியின் பின்னர் நாளை வெள்ளிக் கிழமை தாய்நாடு திரும்புகின்றனர்

கருத்துரையிடுக

 
Top