"நான் கொடுப்பவனே தவிர  பறிப்பவன்  அல்ல "  குறை அரசியல் பதர்களே  விடயத்தை பூதாகாரமாகியுள்ளனர்

 இவ்வாறு  அட்டப்பள்ளம் இந்து மயான விவகாரத்தில் பிரச்சினைக்குரிய காணி உரிமையாளரான பேராசிரியர் அச்சி முகம்மது இஷாக்  தனது நிலைப்பாட்டை  விளக்குகிறார் .......கருத்துரையிடுக

 
Top