சம்மாந்துறை வலயக்கல்விப்பணிமனையில் நிருவாகத்திற்குப்பொறுப்பான பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளராக சேவையாற்றிய டாக்டர் எம்.எஸ்.எஸ்.எம்.உமர்மௌலானா கல்முனை வலயத்திற்கு இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்றுள்ளார் .


கடந்த முதலாம் திகதி கடமைகளை பொறுப்பேற்ற  பிரதிக்கல்வித் பணிப்பாளர் 
 டாக்டர் எம்.எஸ்.எஸ்.எம்.உமர்மௌலானா கல்முனை வலய  கல்விப்  பணிப்பாளர் எம்.எஸ்.அப்த்துல்  ஜலீல் அவர்களால்  முகாமைத்துவத்துக்குப்  பொறுப்பான  பிரதிக் கல்விப்  பணிப்பாளராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார் . அதன் பிரகாரம்  அவர் தம் கடமைகளை 01.01.2017 அன்று   பொறுப்பேற்றார் 

கருத்துரையிடுக

 
Top