நட்பிட்டிமுனை லாபீர் வித்தியாலய  மாணவர்கள் வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு  விழிப்புணர்வு  ஊர்வலமொன்றை   ஏற்பாடு செய்து  நேற்று மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பதாகைகள் ஏந்தி ஊர்வலமாக செல்வதைக்  காணலாம் 

கருத்துரையிடுக

 
Top