வங்கி முகாமையாளர்  சத்தாருக்கு மக்கள் பாராட்டு 

40 வருடங்களுக்கு  முற்பட்ட கல்முனை  இலங்கை வாங்கி கிளை கட்டிடம்  புனரமைப்பு செய்யப் பட்டு  நவீன வசதிகளுடன்  இயங்கவுள்ளது.

35ஆயிரம்  வங்கி வாடிக்கையாளர்களுடன் இயங்கும் கல்முனை  இலங்கை வங்கி கிளை கல்முனை பிரதேசத்தில்  வாடிக்கையாளர்களின்  நன்மை கருதி 24 மணி நேரமும்  இயங்கக் கூடிய வகையில் பணபரிமாற்ற  சேவை இடம் பெறவுள்ளது.
முதல் தடவையாக  கல்முனை பிரதேசத்தில்  பண வைப்பு  இயந்திர சேவை   (CDM) இலங்கை வங்கி கிளையில்  ஆரம்பிக்கப் படவுள்ளது.   பணம் மீள பெறும்  இயந்திரம் (ATM)மேலதிகமாக  இரண்டு   பொருத்தப்  பட்டு இயங்கவுள்ளது.

இதே வேளை  கல்முனை வடக்கு ஆதார வைத்திய சாலை வளாகத்தில்  வாடிக்கையாளர்களின் வசதி கருதி  பணம் மீள பெறும்  இயந்திரம் (ATM) பொருத்தப் படவுள்ளது என  கல்முனை  இலங்கை வங்கி கிளை முகாமையாளர்  எம்.ஏ.சத்தார் தெரிவித்தார் 

கல்முனை  இலங்கை வங்கி கிளை முகாமையாளர்  எம்.ஏ.சத்தார்  எடுத்து வரும் நடவடிக்கையினை  வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் பாராட்டியுள்ளனர் 

கருத்துரையிடுக

 
Top