அகதிகளான நமது சமுகமும்

அடிமைகளான நமது தலைமயும்

இனத்தை தொலைத்த இளைஞர் கூட்டமும்

திகத்தின் சுகத்தை விரும்பும் மக்களும்

எம்மைச் சூழ்ந்த அறியாமைகளும்

எதற்கும் நடுங்கும் எமது மனங்களும்

நம்மோடு இருக்கும் நாட்கள் வரைக்கும்

நமக்கும் தியாகத் திருநாள் உண்டோ

- வேதாந்தி -


கருத்துரையிடுக

 
Top