பிரதி அமைச்சர் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் 

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்  கல்முனை தொகுதி இளைஞர்  காங்கிரஸ் அமைப்பாளர்  சி.எம்.ஹலீம்  

எம்.எஸ்.அப்துல் ஜலீல் , வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  கல்முனை 


கருத்துரையிடுக

 
Top