கடந்த ஆண்டு (2015) க.பொ .த  சா/த  பரீட்சையில்  உயர்தரம் கற்க தகமை பெற்ற மாணவர்களின் வலய மட்ட தரப் படுத்தலில்   தேசிய மட்டத்தில் கல்முனை கல்வி வலயம் 17வது இடத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்தில் 3வது  நிலையிலும் உள்ளது  என கல்முனை வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.எஸ்.அப்துல் ஜலீல் தெரிவித்தார் .
கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு 18வது நிலையில் இருந்த கல்முனை கல்வி வலயம் 17வது  நிலையை அடைவதற்கு  பங்களிப்பு செய்த கல்முனை வலயத்தில் உள்ள   பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களுக்கும் , உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் மற்றும் கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் ,ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் உட்பட அதிபர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு  வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் அப்துல் ஜலீல் நன்றியை  தெரிவித்தார் .

குறிப்பாக  கிழக்கு மாகாணத்தில் 3வது நிலையை அடைவதற்கு காரணகர்த்தாவாகவும்,வழிகாட்டியாகவும் செயற்ப்பட்ட கிழக்குமாகாண  கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.ரீ.அப்துல் நிஸாம் பாராட்டப் படவேண்டிய ஒருவர் என  வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் மேலும் தெரிவித்தார் . 


கருத்துரையிடுக

 
Top