கல்முனை அல்-அஸ்ஹரில் வித்தியாரம்பம்
மருதமுனை அல் -மனார் மத்திய  கல்லூரி கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தர பாடசாலை வித்தியாரம்ப விழா 

நற்பிட்டிமுனை லாபீர்  வித்தியாலய  வித்தியாரம்ப விழா 


கல்முனை அல் -பஹ்றியா  மகா வித்தியாலய  வித்தியாரம்ப விழா 


கல்முனை  கார்மல் பற்றிமா தேசிய பாடசாலை   வித்தியாரம்ப விழா 
சாய்ந்தமருது அல் -ஜலால் வித்தியாலய வித்தியாரம்ப விழா 


மருதமுனை அல் -ஹிக்மா வித்தியாலயம் 
சாய்ந்தமருது ரியாளுல் ஜன்னா வித்தியாலயம் 


மருதமுனை அக்பர் வித்தியாலய வித்தியாரம்பம் 


பாண்டிருப்பு அல் -மினன் வித்தியாலய வித்தியாரம்பம் 


குறிப்பு : இன்று இடம் பெற்ற கல்முனை வலய பாடசாலைகளின் வித்தியாரம்ப நிகழ்வுகளை எமக்கு kalmunainews@gmail.com என்னும் முகவரிக்கு  இன்று அனுப்பினால் பதிவேற்றம் செய்ய உள்ளோம் 

கருத்துரையிடுக

 
Top