கல்முனை வலயக்கல்வி அலுவலகத்தினால்  பாடசாலை சீருடை விநியோகம் செய்வதற்கு  37 வர்த்தக நிலையங்கள் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளன   கல்வி அமைச்சின் சுற்று நிரூபத்துக்கமைய  கல்முனை வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.எஸ்.அப்துல் ஜலீல்  இதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளார் . 
வலயக் கல்வி அலுவலக அனுமதி பெறாத  வர்த்தகர்கள் மாணவர்களுக்கான  சீருடை விநியோகம் செய்யவோ , சீருடைக்கான கொடுப்பனவு  வவுச்சரை  பயன் படுத்தவோ முடியாதென  வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  அறிவித்துள்ளார் .

பதிவு செய்யப் பட்டுள்ள  வர்த்தக நிலையங்களின்  விபரங்கள் 


1
SM.fazeel
Fazeel Textiles
65/1 mavady Rd Nintavur
EP.Sc.Uni.Voc 2016\01
772251294
2
MI.Sithy fihrul Hareema
Cheap Corner
Main Street Rd,Maruthamunai 2
EP.Sc.Uni.Voc 2016\02
759225724
3
MIA.Fareed
Barakath Tex
18,Main street Maruthamunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\03
773285240
4
T.Prsanth Kumar
Fashion Tailor & Tex
Main Street Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\04
776983464
5
UK.Ameer
Ameer Tex
No 07 Batticaloa Rd,Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\05
777209545
6
AM.Hussain
New Bava Textiles
63 Main Street Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\06
774004089
7
MCM.Musthafa
MCM.Textiles
239B,Main Street Maruthamunai2
EP.Sc.Uni.Voc 2016\07
757602141
8
MLM.Abdul Hameed
Nimran Tex
27A,Bank Rd.Nintavur14
EP.Sc.Uni.Voc 2016\08
773787519
9
AM.Riyas
Bestor
89/3,Private Bus Stand, Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\09
773246870
10
MM.Mubarak
Mubarak Tex
Main Street Sainthamaruthu
EP.Sc.Uni.Voc 2016\10
777706870
11
SH.Salhudeen 
Best Point
Main Street Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\11
672222444
12
CM.Mufeeth
Mufeeth Tex
Main Street Natppidimunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\12
777114035
13
AH.Abdul Fazeel
New Selection
108, Kalyana Rd, Sainthamaruthu
EP.Sc.Uni.Voc 2016\13
775219288
14
MHM.Nawfer
Family Choice
10 Main Street Sainthamaruthu
EP.Sc.Uni.Voc 2016\14
672221394
15
V.Vijayakumar
Dines Indian Textiles 
Main Street Karathivu
EP.Sc.Uni.Voc 2016\15
770269620
16
AC.Noor Mohamed
Base
37,Mainstreet New Basar Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\16
772240840
17
T.Jetheesh Kumar
Saan Textiles
Battocaloa Rd ,Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\17
773880280
18
ACM.Siraj
Dilli Fashion 
354, Mainstreet Sainthamaruthu
EP.Sc.Uni.Voc 2016\18
752652239
19
AM.Aliyar
Jeseema Textiles
MainStreet
EP.Sc.Uni.Voc 2016\19
766254656
20
AM.Nawfer
NR Choice Park
394, Al-Hilal Rd,Sainthamaruthu
EP.Sc.Uni.Voc 2016\20
778326704
21
MTA.Sathath
Anver Tailoring & Cloths
03A,2n Cross Rd NTR
EP.Sc.Uni.Voc 2016\21
77674512
22
J.James
Organsa
136C, Main Street,Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\22
77793551
23
AMM.Faseel
New Majithiyas
11\1,Mainstreet Sainth 14
EP.Sc.Uni.Voc 2016\23
672229425
24
AM.Lareef
Asia Textiles
Mainstreet,Saintha 11
EP.Sc.Uni.Voc 2016\24
779018913
25
M.Musthakeem
Real one Textiles
452A,Mainstreet ,Saint
EP.Sc.Uni.Voc 2016\25
779462919
26
AL.Jameel
Top J
23, Mainstreet Sainth 11
EP.Sc.Uni.Voc 2016\26
777148357
27
AM.Mansoor
Salma Textiles
255,Mainstreet Sainth 09
EP.Sc.Uni.Voc 2016\27
775069495
28
UL.Abul Hasan
Hasan Kids Ware
61\1,3rd,Cross NTR 6
EP.Sc.Uni.Voc 2016\28
779359363
29
MA.Sajana
Export tailor & Textiles
369,Udayar Rd,Sainth 11
EP.Sc.Uni.Voc 2016\29
774029258
30
ABKI.Asfar
Cotton Febric Sales
Bank of Ceylon Rd, NTR11
EP.Sc.Uni.Voc 2016\30
777830601
31
H.M.A.Rasheed
Nuska Emporium
46A.Main Street. Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\31
771363479
32
ACM.Rifaideen
NMA.textiles
42,Mainstreet Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\32
77616180
33
MM.Faahim
Sabas Tex
12,Rest House Rd, Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\33
777142219
34
SH.Nawsath
Best Choice
68,AkP Rd, Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\34
779593444
35
MTM.Musthafa
Mohamed Sons
210,Mainstreet, Kalmunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\35
776063443
36
SLM.Israaj
Eisy Mart
Main Street Saint 09
EP.Sc.Uni.Voc 2016\36
777113293
37
ULS.Rafeeka
Jaman Tex
Mainstreet, Natpittimunai
EP.Sc.Uni.Voc 2016\37
774818277

கருத்துரையிடுக

 
Top