(பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்)

மருதமுனை அல்மதீனா வித்தியாலய 5ம்.6ம் தர மாணவர்கள் தங்கள் பாடசாலை முற்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை(04-12-2015)செதுக்கிய மணல் சிற்பங்களை படத்தில் காணலாம்.

கருத்துரையிடுக

 
Top