வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி திணைக்களம் சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலனோன்புகை அமைச்சு ஊடாக  நிவாரண உதவிகள் கிடைக்காத  குறைந்த வருமானம் பெறும்  குடும்பங்களுக்கு  சமுர்த்தி நிவாரணம் பெறுவதற்கான  வாய்ப்பு  புதிய அரசாங்கத்தினால் ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளது .
இதுவரை காலமும்  சமுர்த்தி நிவாரணம் பெறாதவர்கள்  பிரதேச செயலகங்களில் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று  பூர்த்தி செய்து  நவம்பர் 24ஆம் திகதிக்கு முன்னர்  பிரதேச செயலாளர் அல்லது  வாழ்வின் எழுச்சிப் பிரிவின்  தலைமை முகாமையாளரிடம்  ஒப்படைக்குமாறு கேட்க்கப் பட்டுள்ளது .

அதன் பிரகாரம் கல்முனை பிரதேச செயலக எல்லைக்குட்பட்ட  இதுவரை சமுர்த்தி நிவாரணம் கிடைக்காத  வறிய  குடும்பத்தவர்கள்  கல்முனை பிரதேச செயலகத்தில் விண்ணப்பத்தைப் பெற்று  பூரணப் படுத்தி தம்மிடம் ஒப்படைக்குமாறு  வாழ்வின் எழுச்சி தலைமைப் பீட முகாமையாளர் ஏ.ஆர்.எம். சாலிஹ் கேட்டுள்ளார் .

கருத்துரையிடுக

 
Top