2016ம் ஆண்டின் வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் மதுபானங்களின் விலைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி அனைத்துவகை மதுபானங்களும் 120 ரூபா முதல் 150 ரூபா வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பியர் ஒரு போத்தல் 30 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

கருத்துரையிடுக

 
Top