(பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்)

கிழக்கு மாகாண மட்ட தேசிய மீலாதுன்நபி விழா–2015 போட்டி நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பப்பிரிவு  பெண்களுக்கான தமிழ் மொழி மூலமான பேச்சுப் போட்டியில் சம்மாந்துறை தாறுல் உலூம் வித்தியாலயத்தில் தரம் - 4 ல் கல்வி பயிலும் மாணவி எம்.எச்.பாத்திமா றீஷ்மா, 2ம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

 இவர் ஐ.எம்.ஹஸ்ஸாலி (திறன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்) எம்.எச்.நூறுல் ஹிமாயா(ஆசிரியை)தம்பதியின் சிரேஷ்ட புதல்வியாவார்;

கருத்துரையிடுக

 
Top