கல்முனை  கார்மேல் பற்றிமா  தேசிய பாடசாலையில் இன்று நடை பெற்ற 5ஆம் தர புலமை பரிசு  பரீட்சைக்கு  மாணவர்களை பெற்றோகள் அழைத்து வருவதையும் ,அதிபர் ஆசிரியர்களின் ஆசிர்வாதம் இடம் பெறுவதையும் , மாணவர்கள  பரீட்சை மண்டபத்துக்கு செல்வதையும் ,மாணவர்களுக்காக பெற்றோர்கள்  வீதி ஓரங்களில் அமர்ந்திருப்பதையும்  படங்களில் காணலாம் 
ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சை இன்று (23) நடை பெற்றது 
நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுளள் 2907 பரீட்சை நிலையங்களில் இப்பரீட்சை நடைபெற்றது .

இம்முறை புலமை பரிசில் பரீட்சையில் 340,926 தோற்றியதுடன்  பரீட்சை கடமைகளில் 2400 அதிகாரிகள் கடமை புரிந்தனர் என்றும் பரீட்சை திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. கருத்துரையிடுக

 
Top