புதிய அரசாங்கத்தின் வெளிவிவகார அமைச்சராக மங்கள சமரவீர அவர்களும் நீதி அமைச்சராக விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களும் புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற அமைச்சராக டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்களும் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர். 


கருத்துரையிடுக

 
Top