கல்முனை தமிழ் பிரிவுக்கான பிரதேச செயலக கேட்போகூடத்தில் தொங்கவிடப் பட்டிருந்த கடந்த அரசாங்கத்தின் பிரதமர் மற்றும் பொது  நிருவாக அமைச்சர் ஆகியோரின் புகைப் படங்கள்   பொது மக்களின் கோரிக்கைக்கு அமைய நேற்று முன்தினம் அகற்றப் படுவதைக் காணலாம் 

கருத்துரையிடுக

 
Top