நீதி அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீம்  மற்றும்  வினைத்திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சர்  பசீர் சேகு தாவூத் ஆகியோரது பதவி இராஜினாமா  உத்தியோக பூர்வமாக 1895/45 ஆம் இலக்க 2015.01.03 ஆம்  திகதிய விசேட வர்த்தமானிப் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப் பட்டுள்ளது .

கருத்துரையிடுக

 
Top