எஸ்.எம்.எம்.றம்ஸான் 
தேசியப் பேரழிவான சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு இன்று வெள்ளிக்கிழமையூடன் பத்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுகின்றன. 
2004ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் 26ஆம் திகதி ஏற்பட்ட இந்த சுனாமி அனர்த்தத்தினால் இலங்கை உட்பட ஆசியாவிலுள்ள பல நாடுகள் பேரழிவைச் சந்தித்தன. சிலருக்கு தங்கச் சுனாமி என வர்ணிக்கப்பட்டாலும்இ அந்த அனர்த்தத்தினால் தமது உறவுகளை, பெற்றோரை,மனைவியை, கணவனை, தாயை, தந்தையைக் காவு கொடுத்தும், வீடுகள், சொந்தங்கள், வளங்களை, பொருளாதாரத்தை இழந்து நின்ற பேரவலத்தின் எதிர்விளைவுகளை, அதன் தாக்கத்தை இன்றும் அனுபவிக்கும் மக்களும் நம்மிடையே உள்ளனர். 

இந்த நிலையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள் மட்டுமன்றி உள்ளுர் நிறுவனங்களும், அமைப்புகளும், பாதிக்கப்படாத மக்களும்,அரசாங்கமும்   காட்டிய காருண்யமான சேவைகளையும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றியுடன் நினைவு கூரவேண்டும்.

10 ஆண்டு நிறைவை நினைவு  கூரும் நிகழ்வுகள் அம்பாறை மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் இடம் பெற்றது. 
கல்முனை மாமாங்க வித்தியாலய முற்றத்தில் நிரமாணிக்கப்பட்டுள்ள நினைவு  தூபிக்கு தமிழ் மக்கள்  அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வும் ம் கல்முனை கடற்கரைப் பள்ளி வாசல் மற்றும் கல்முனை ஜாமியா மன்பயில் ஹிதாயா அரபுக் கலாசாலையில்  மரணித்தோருக்கான துஆ பிரார்த்தனைகளும் இடம் பெற்றன.
கருத்துரையிடுக

 
Top