(ஐ.எல்.எம்.றிஸான்)
அக்கரைப்பற்று வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் ஆசிரியர்  ஆலோசகர்களாக கடமையாற்றி சேவையிலிருந்து ஓய்வூபெற்ற ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் எம்.எல்.எம்.இப்றாஹீம் (சமூகக் கல்வி), என். சம்சுடீன் முறைசாராக் கல்வி), எஸ்.எம்.எம். இப்றாஹீம் (ஆங்கிலம்) ஆகியோரின் சேவை நலன் பாராட்டு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.  நிகழ்வில் அதிதிகளாக கலந்து சிறப்பித்த, வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  ஏ.எல்.எம்.காசிம்இ பிரதிக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள் ஏ. எஸ். அஹமட் கியாஸ், ஏ.எம்.றஹ்மத்துல்லா ஆகியோர் ஓய்வூநிலை உத்தியோகத்தர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பதையயும், கௌரவம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்கள் அதிதிகளுடன் காணப்படுவதையும்  காணலாம்.


கருத்துரையிடுக

 
Top