கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள கஷ்டப் பாடசாலைகளில் நிலவும் விஞ்ஞான கணித ஆசிரியர் பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்யும்  அடிப்படையில்  அம்பாறை மாவட்ட தமிழ்மொழி மூல பரீட்சாத்திகளுக்கு இன்று (23) கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில்  நேர்முகப் பரீட்சை நடை பெற்றன

விஞ்ஞான கணித ஆசிரியர் பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஆசிரிய உதவியாளர்களை வலய மட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு நேர்முகப் பரீட்சைகள் மாகாணப் பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் எச்.ஈ.எம்.டபிள்.யூ.ஜி. திஸாநாயக்கா தலைமையில் நடை பெற்றது 

கிழக்கு மகாணத்தில் நீண்ட காலமாக நிரப்பப்படாமலுள்ள சிங்கள, தமிழ் மொழி மூல விஞ்ஞான, கணித ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்கு அண்மையில் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கோ அல்லது கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கோ அனுமதி கிடைக்காதவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவுள்ளனர்.

இஸட் புள்ளியின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை வழங்கி மாகாணத்திலுள்ள வலய மட்டத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கு கிழக்கு மாகாண சபை மீண்டும் தீர்மானித்துள்ளது.

இதன்  அடிப்படையில் திருகோணமலை மாவட்டப் பரீட்சாத்திகளுக்கு இம்மாதம் 20 ம் திகதி மாகாணப் பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகத்திலும், அம்பாறை மாவட்ட சிங்கள மொழிப் பரீட்சாத்திகளுக்கு 21ம் திகதி அம்பாறை ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையத்திலும் நேர்முகப் பரீட்சை  நடை பெற்றது .

 அம்பாறை மாவட்ட தமிழ்மொழி மூல பரீட்சாத்திகளுக்கு இன்று (23) கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில்  நேர்முகப் பரீட்சை நடை பெற்றன 

நாளை 24 மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் மொழி மூல பரீட்சாத்திகளுக்கு மட்டக்களப்பு வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில்  நேர்முகப் பரீட்சைகள் நடைபெறுமென மாகாணப் பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் எச்.ஈ.எம்.டபிள்யூ.ஜி. திஸாநாயக்கா தெரிவித்தார். 
கருத்துரையிடுக

 
Top