2012 ஆம் ஆண்டு கல்விப் பொது தராதர பரீட்சையில் சித்தி பெற்று  உயர் தரத்தில் கல்வி பயிலும்  மாணவர்களுக்கான  ஜனாதிபதி நிதியத்தால் வழங்கப் படும்  புலமைப் பரிசு  முதலாம் கட்ட கொடுப்பனவு  வழங்கும் நிகழ்வு இன்று கல்முனை வலயக்கல்வி அலுவலகத்தில் இடம் பெற்றது.

கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகதுக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் இருந்து  செய்யப்பட்ட 102 மாணவர்களுக்கு இந்த புலமை பரிசு வழங்கும் வைபவம்  கல்முனை  வலயக் கல்வி அலுவலகத்தின் நிருவாகதுக்குப் பொறுப்பான  பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர் வீ.மயில்வாகனம் தலைமையில்  இடம் பெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் கல்முனை வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.எஸ்.அப்துல் ஜலீல் பிரதம அதிதியாகவும் , பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களான ஏ.சி.எம். தௌபீக் ,வை.பீ.அரபாத் முகையதீன், கணக்காளர் எல்.ரீ.சாலிதீன்,நிருவாக உத்தியோகத்தர் ஏ.எல் .ஜுனைதீன் ஆகியோர் கௌரவ அதிதிகளாகவும் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கான ஜனாதிபதி நிதிய  புலமை பரிசை வழங்கி வைத்தனர்.

இதன் போது கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகதுக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் இருந்து  தெரிவு செய்யப் பட்ட 102 மாணவர்களுக்கும் தலா 6ஆயிரம் படி 6 இலட்சத்து 12ஆயிரம் ரூபா  நிதிக்கான காசோலை வழங்கி வைக்கப் பட்டது.
இதே வேளை   ஜனாதிபதி நிதிய  புலமை பரிசு திட்டத்தின் கீழ்  கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள 17 வலயக் கல்வி அலுவலகங்களுக்குட்பட்ட  பாடசாலைகளில் இருந்து தெரிவு செய்யப் பட்ட 1622 மாணவர்களுக்கு  முதலாம் கட்ட கொடுப்பனவாக 97 இலச்சத்து 32ஆயிரம் ரூபா  நிதி பகிர்ந்தளிக்கப் படவுள்ளது என கிழக்கு மாகாண  கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.ரீ.அப்துல் நிஸாம்  அறிவித்துள்ளார் 
கருத்துரையிடுக

 
Top