(எம்.எம்.ஜபீர் )
கடந்த வாரம் வெளியான  தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சம்மாந்துறை வலயக் கல்வி அலுவலகத்தின் கீழுள்ள கமு/சது/அல்-முனீர்  வித்தியாலயத்தில் 06 மாணவர்கள் சித்தியடைந்து பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனா;.

இதன் அடிப்படையில் எம்.வீ.எம்.அஸ்வின் 169 புள்ளிகளையூம், ஏ.எப்.றுபைதா 169 புள்ளிகளையும், எம்.ஏ.ஜெ.இல்மாசபா 166 புள்ளிகளையு ம், எம்.டி.எம்.இஸ்றத் 164 புள்ளிகளையும், எஸ்.எப்.ஹினா 163 புள்ளிகளையும், ஏ.எஸ்.ஹுஸ்னி 158 புள்ளிகளையும் பெற்றுள்ளனர் .

இதேவேளை அல்-முனீர் வித்தியாலய அதிபர்  கே.எம்.ஏ.முத்தலிப், அம்மாணவர்களை கற்பித்த  அசிரியர்களான வீ.யூ.எம்.மக்கீன், எஸ்.எல்.சஹிதா, ஏ.கே.அமிறா உம்மா ஆகியோருக்கு  மாணவர்களும்,பெற்றோகளும் நன்றியை தெரிவித்துள்ளனர்   

கருத்துரையிடுக

 
Top