கல்முனை மாநகர பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்ய 443 மில்லியன் ரூபா இன்று அம்பாறையில் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர் பசில் ராஜ பக்ச தலைமையில் நடை பெற்ற மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செயப் பட்டுள்ளது 

கருத்துரையிடுக

 
Top