முறைப்பாட்டுப் பெட்டி முன்னெடுப்பு
முறைப்பாட்டுப் பெட்டி முன்னெடுப்பு

fpof;F khfhz rigapdhy; mwpKfk; nra;ag;gl;l Kiwg;ghl;Lg; ngl;b Kiwapd; %yk; kf;fspd; gpur;rpidfSf;F jPh;TfhZk; Ki...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 8:40

பேராசிரியர்எம்.இராஜேஸ்வரன் பாண்டிருப்பு அகரம் சமூக சேவை அமையத்தினால் பாராட்டி பொன்னாடை போர்த்திக் கௌரவிப்பு
பேராசிரியர்எம்.இராஜேஸ்வரன் பாண்டிருப்பு அகரம் சமூக சேவை அமையத்தினால் பாராட்டி பொன்னாடை போர்த்திக் கௌரவிப்பு

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகத்தினால் பேராசிரியர் பட்டம் வழங்கப்பட்ட கல்முனை நற்பிட்டிமுனையைச் சேர்ந்த பிரபல சமூக சேவையாளர் எம்.இராஜேஸ்வரன...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 7:58

சாய்ந்தமருது பொது நூலகத்தின் குறைகளை தீர்க்குமாறு பிரதேச வாசிகள் வேண்டுகோள்
சாய்ந்தமருது பொது நூலகத்தின் குறைகளை தீர்க்குமாறு பிரதேச வாசிகள் வேண்டுகோள்

கல்முனை மாநகர சபைக்குட்பட்ட சாய்ந்தமருது பொது நூலகம் போதிய வசதிகளற்ற நிலையில் இயங்குவதனால் பிரதேச மக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி ...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 6:42

செப்டம்பரில் உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல்?
செப்டம்பரில் உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல்?

வியாழக்கிழமை, 28 ஜூலை 2011 17:18 இன்னும் எஞ்சியுள்ள 23 உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்குமான தேர்த...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 6:37

ஊடகவியலாளர்கள் பாராட்டு
ஊடகவியலாளர்கள் பாராட்டு

கல்முனை பிரதேச செயலக முஸ்லிம் பிரிவின் சமுர்த்தி சமூக அபிவிருத்தி மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் சமுர்த்தி வேலைத்திட்டங்களை ஊடகங்கள் வாயிலாக வெள...

மேலும் படிக்க »
முற்பகல் 12:32

மாணவர்கள் திடீரென சுகவீனமுற்ற நிலையில் வைத்தியசாலையில்
மாணவர்கள் திடீரென சுகவீனமுற்ற நிலையில் வைத்தியசாலையில்

அம்பாறை மாவட்டத்தின் சம்மாந்துறைப் பிரதேசத்தில் உள்ள பாடசாலையொன்றிலிருந்து 75 மாணவர்கள் திடீரென சுகவீனமுற்ற நிலையில் வைத்தியசாலையில் ...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 10:25

கல்முனையில் இன்று அதிகாலை பாரிய தீ விபத்து!
கல்முனையில் இன்று அதிகாலை பாரிய தீ விபத்து!

அம்பாரை மாவட்டம் கல்முனை மாநகர சபைக்குட்பட்ட பிரதான வீதியில் உள்ள கடைத் தொகுதி ...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 5:20

தேசிய ரீதியில்  இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்ற கிழக்கு  விளையாட்டுக்கழக வீரர்களுக்கு வரவேற்பு .
தேசிய ரீதியில் இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்ற கிழக்கு விளையாட்டுக்கழக வீரர்களுக்கு வரவேற்பு .

தேசிய ரீதியில் மாகாணங்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற மென்பந்து கிறிக்கட் சுற்றுப்போட்டியில் கல்முனை சனிமௌன்ட் விளையாட்டுக்கழக வீர்ர்களை பிரதி...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 10:16

கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தரப்பாடசாலையின் 128ஆவது ஸ்தாபகர் தின நிகழ்வுகள்
கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தரப்பாடசாலையின் 128ஆவது ஸ்தாபகர் தின நிகழ்வுகள்

கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தரப்பாடசாலையின் 128ஆவது ஸ்தாபகர் தினத்தை முன்னிட்டு இறுதி நாள் நிகழ்வுகள்  புதன் கிழமை இடம்பெற்றன. மேற்படி பாடசால...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 10:12

உலகில் மிகவும் செல்வாக்குள்ள 500 முஸ்லிம் பிரமுகர்களுள் ஒருவராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள சாய்ந்தமருதைச் சேர்ந்த தேசபந்து ஜெஸீமா இஸ்மாயிலை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு .
உலகில் மிகவும் செல்வாக்குள்ள 500 முஸ்லிம் பிரமுகர்களுள் ஒருவராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள சாய்ந்தமருதைச் சேர்ந்த தேசபந்து ஜெஸீமா இஸ்மாயிலை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு .

உலகில் மிகவும் செல்வாக்குள்ள  500 முஸ்லிம் பிரமுகர்களுள் ஒருவராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள சாய்ந்தமருதைச் சேர்ந்த தேசபந்து ஜெஸீமா இஸ...

மேலும் படிக்க »
பிற்பகல் 10:05
 
 
Top