(பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்) 
கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட்டின் பணிப்புரையில் மருதமுனை அல்மனார் மத்திய கல்லூரிக்கு தற்காலிக அதிபராக புலவர்மணி ஷரிபுத்தீன் வித்தியாலயத்தில் அதிபராக் கடமையாற்றிய எம்.ஏ.எம்.இனாமுல்லா 2016.06.03ஆம் திகதி முதல் கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.எஸ்.டீ.எம்.அசங்க அபேயவர்தன வினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  
மருதமுனை அல்மனார் மத்திய கல்லூரியில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அதிபராகக் கடமையாற்றிய எம்.எம்.ஹிர்பஹான் கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் இணைந்து கொள்ளுமாறு கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.எஸ்.டீ.எம்.அசங்க அபேயவர்தன வினால் பணிக்கப்பட்டுள்ளார் .
அதிபர் எம்.எம்.ஹிர்பஹான்  அல்மனாரில் ஆசிரியராகவும்ப,குதித் தலைவராகவும், உதவி அதிபராகவும் பிரதி  அதிபராகவும் கடமையாற்றி 2014.01.06 ஆம் திகதி அல்மனாரின் அதிபராகக் கடமையேற்று பாடசாலையை சிறப்பாக வழிநடாத்தி வந்த நிலையில் இந்த இடமாற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது.

எந்த வித குற்றங்களும் இழைக்காத நிலையில் அதிபர் ஹிர்பஹான் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது தொடர்பில் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்  சமூக ஆர்வலர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த இடமாற்றம் தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் முக்கியஸ்தர்கள் முன்னின்று செயற்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
அதிபர் எம்.எம்.ஹிர்பஹான் கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஏ.எல்.சக்காப் , ஆசிரிய ஆலோசகர் கலாநிதி சத்தார் எம் பிர்தௌஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் பாடசாலையின் பொறுப்புக்கள் அனைத்தையும் செவ்வாய்கிழமை (07-06-2016) புதிய தற்காலிக அதிபர் எம்.ஏ.எம்.இனாமுல்லாவிடம் ஒப்படைத்தார்.         

கருத்துரையிடுக

 
Top