(யு.எம்.இஸ்ஹாக்) 

அமரர் எஸ்.ஐ .மத்தியு  அவர்களின்  77வது  பிறந்த நாள்  வைபவம்  கடந்த  24.11.2015 கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தரப் பாடசாலை  அதிபர்  பிரபாகரன் தலைமையில்  நடை பெற்றபோது  அன்னாருக்கு கிடைத்த மரியாதை

தனது பிறந்த நாள் பரிசாக  சிறந்த மாணவி ஒருவரை தெரிவு செய்து  பரிசும் வழங்கினார்கருத்துரையிடுக

 
Top