திகாமடுள்ள  மாவட்டத்தில்  தமிழ் தேசிய  கூட்டமைப்பில்  வெற்றி பெற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோடீஸ்வரன் (ரொபின்) மாவட்டத்தின் தமிழ் முஸ்லிம் கிராமங்களுக்கு சென்று  வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்தி வருகிறார். வெற்றியின் பின்னர்  இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவதையும் , அக்கரைப்பற்று  பிரதேசத்தில் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதையும்  மக்கள் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பதையும்  காணலாம் கருத்துரையிடுக

 
Top