கட்சி
பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்சதவீதம்ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசிய கட்சி15101346.30%4
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்டமைப்பு8933427.39%2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி4542113.92%1
செல்லுபடியான வாக்குகள்32619594.65%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்184235.35%
மொத்த வாக்குகள்34461873.99%

கருத்துரையிடுக

 
Top