93 ஆசனங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு ஐக்கிய தேசியக் கட்சி முன்னிலை வகிப்பதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதுவரையில் வெளியான உத்தியோகபூர்வ தேர்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையில் 93 ஆசனங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு ஐக்கிய தேசியக் கட்சி முன்னணி வகிக்கின்றது. இதுவரையில்  22 தேர்தல் மாவட்டங்களில் 21 மாவட்டங்களின் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி மொத்தமாக 5,098,927 வாக்குகளைப் பெற்றுக்கொண்டு 92 ஆசனங்களையும், ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 4,732,669 ஆசனங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு  83 ஆசனங்களையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளது.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி  5,098,927 வாக்குகல் -92 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 4,732,669 வாக்குகல் -83 ஆசனங்கள்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி  515,963  வாக்குகல் -14 ஆசனங்கள்
ஜே.வி.பி கட்சி 543,944 வாக்குகல் -04 ஆசனங்கள்
ஈ.பி.டி.பி. கட்சி 33,481வாக்குகல் -01ஆசனங்கள்
SLMC மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்   ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தனித்து கேட்டு ஒரு ஆசனத்தை கைப்பற்றியுள்ளது  44,193 வாக்குகல் -01 ஆசனங்கள்

கருத்துரையிடுக

 
Top