கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக  நட்பிட்டிமுனையில்  நிலவிய  குடி நீர் பிரச்சினை வழமைக்கு திரும்பியுள்ளது. . மாதங்கள்  பல கடக்கும்  நீர் கிடைப்பதற்கு என்று கூறப் பட்ட நிலையிலும்  மிக அவசரமாக  குடிநீரைப்  பெறுவதற்கு  நடவடிக்கை எடுத்த   அனைத்து  அரசியல்  பிரமுகர்களுக்கும் , அதிகாரிகளுக்கும் , குறிப்பாக  எமது இந்தப் பிரட்சனையை  உலகறிய  செய்து  தீர்வுக்கு வழி  கோலிய  ஊடகங்கள்  ,ஊடகவியலாளர்கள்  அனைவருக்கும்  நற்பிட்டிமுனை அனைத்து  மக்களும்  நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்  

கருத்துரையிடுக

 
Top