இருபதாவது திருத்தச்சட்டமும் சிறுபான்மைப் பிரதிநிதித்துவமும் எனும் கருப்பொருளில் தேசிய ஷூரா சபையினால்  ஏற்பாடு செய்யப் பட்டுள்ள ஊடகவியயாளர் மாநாடு  நடை  பெறவுள்ளது 


திகதி: வியாழக்கிழமை, 11-06-2015

நேரம்: முற்பகல் 11.00

இடம்: தேசிய நூலக கேட்போர் கூடம்சுதந்திர ஒழுங்கைகொழும்பு 

கருத்துரையிடுக

 
Top