கமு/ இஸ்லாமாபாத் முஸ்லிம் வித்தியாலயம் உலக சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு கல்முனை  இஸ்லாமாபாத் முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தினால் ஏற்பாடு செயப்பட்ட  மர நடுகை நிகழ்வுகளும்,சிரமதானநிகழ்வும் இன்று (05) பாடசாலை வளாகத்தில் இடம்பெற்றது  வித்தியாலய அதிபர் எம்.சி .எம்.அபூபக்கர் தலைமையில் இடம்பெற்ற இன் நிகழ்வுகளில் கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலக பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்  பீ.எம்.வை .அறபாத்  பிரதம அதிதியாக  கலந்து  கொண்டதுடன்  சுற்றாடற்  கழக மாணவர்களுக்கு  சின்னம் சூட்டும்  நிகழ்வையும் நடாத்தி  வைத்தார் . நிகழ்வில்  பாடசாலை ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர். 

கமு / றோயல்  வித்தியாலயம் 
உலக சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு கல்முனை  றோயல் வித்தியாலயத்தினால் ஏற்பாடு செயப்பட்ட  மர நடுகை நிகழ்வுகளும்,சிரமதானநிகழ்வும் இன்று (05) பாடசாலை வளாகத்தில் இடம்பெற்றது  வித்தியாலய அதிபர் எம்.எச்.எம்.அன்சார் தலைமையில் இடம்பெற்ற இன் நிகழ்வுகளில் பாடசாலை ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர். கல்முனை பிரதேச பாடசாலைகளில்   இடம் பெற்ற சுற்றாடல் தின நிகழ்வுகள் 

கருத்துரையிடுக

 
Top