2014ஆம் ஆண்டுக்கான கலாபூஷண விருதுக்கு 25 முஸ்லிம் கலைஞர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர் என முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களப் பணிப்பாளர் எம்.எச்.எம். ஸமீல் தெரிவித்தார்.அரசாங்கத்தால் வருடாந்தம் பாரம்பரியங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் பல்துறைகளில் நாட்டிற்கும், சமுகத்திற்கும் பெரும் பங்காற்றி வரும் கலைஞர்களை கௌரவிப்பதற்காக கலாபூஷண விருது வழங்கப்படுகின்றது.
இந்த வகையில் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட கலைஞர்களின் பெயர் விபரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் விபரம் வருமாறு:
1. அஹ்மது லெவ்வை முஹம்மது முஸ்தபா - நிந்தாவூர் (இசைத்துறை)
2. எம்.ஜே.எம். தாஜுதீன் - நீர்கொழும்பு (ஊடகத்துறை)
3. மும்தாஜ் ஸரூக் - வத்தளை (ஊடகத்துறை, எழுத்துத்துறை)
4. ஐ.எல்.அப்துல் மஜீத் - மாளிகைக்காடு (நானாவித கலை, பக்கீர் பைத்)
5. ஆதம்பாவா கலந்தார்லெப்பை - அட்டாளைச்சேனை (தற்காப்புக் கலை,       களிகம்பாட்டம்)
6. என்.பீ.அப்துல் மஜீத் - அக்கரைப்பற்று (அழகியற் கலை, பாடல், இயற்றிப் பாடல்)
7. எம்.நிஸாம் - வெலிமட (அழகியற் கலை, ஓவியக்கலை)
8. எச்.எம்.எம்.இப்றாஹீம் - காத்தன்குடி (அழகியற்கலை, பாட்டு, கவிதை)
9. என். நஜ்முல் ஹுசைன் - பத்தரமுல்ல (இலக்கியத்துறை, கவிதை)
10. எம்.ஏ.சீ. சித்தி மஸீதா - மொரட்டுவ (இலக்கியம்)
11. கே.எம்.முஹம்மது அலி - கந்தளாய் (தற்காப்புக்கலை, சீனடி, குத்துச்சண்டை),
12. எம்.ஐ. பரீதா - சம்மந்துறை (இலக்கியம் மற்றும் எழுத்துக்கலை)
13. ஐ.அப்துல் ஹசன் - சின்ன கிண்ணியா (கலை இலக்கியம்)
14. மஜீத் ராவுத்தர் - கிண்ணியா (இலக்கியம், எழுத்துக்கலை)
15. எஸ். அப்துல் முத்தலிப் - கிண்ணியா (இலக்கியம், எழுத்துக்கலை)
16. எம்.ஏ.எம். ஜெலீல் - மருதமுனை (இலக்கியம், எழுத்துக்கலை)
17. யூ.எல்.எம்.ஹனீபா - மாத்தளை (இலக்கியம், நாடகம், கிராமிய நாட்டார் பாடல்கள், களிகம்பு)
18. ஏ.எல்.சுலைமாலெவ்வை - இறக்காமம் (தற்காப்புக்கலை)
19. எம்.எச்.எம்.முகைதீன் - கல்முனைக்குடி (அழகியற்கலை, பாடல் இயற்றி பாடுதல்).
20. ஏ.எச்.எம். பாரூக் - பண்டாரகம (ஊடகத்துறை, இலக்கியம்)
21. எச்.எம்.எம்.ஜவாத் - கலகெதர (ஊடகத்துறை, புகைப்படத்துறை)
22. எம்.அப்துல் பரீத் - மூதூர் (நானாவித கலை)
23. பீ.எம்.எஸ்.மர்லியா - மாவனல்ல (இலக்கியம், எழுத்துக்கலை)
24. எச்.எல்.முகைதீன் பாவா - இறக்காமம் (தற்காப்புக்கலை)
25. எம்.எஸ்.அப்துல் மஜீத் - சாய்ந்தமருது (அழகியற்கலை, பாடல் இசைத்தல்)

கருத்துரையிடுக

 
Top